Home / People / Actress / Ozge Ozder

Ozge Ozder

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
özge özder turkish actress

Profile
Name: Ozge Ozder
Birthdate:  April 1, 1978
Height:

Notable Works
Dudaktan Kalbe (From Lips to Heart)
Umutsuz Ev Kadinlari (Desperate Housewives)

Pin It on Pinterest